استاندار گلستان:

رسیدگی فوری به موضوع تزریق واکسن پاکبانان علی آباد؛ مقصر اصلی برکنار می شود

استاندار گلستان دستور بررسی فوری و برخورد با مقصران تزریق سهمیه واکسن پاکبانان علی آباد کتول به افراد دیگر را صادر کرد.

به گزارش ساجد خبر، هادی حق شناس استاندار پس از آگاهی از این موضوع دستور داد هر چه سریعتر این موضوع پیگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم دستور رسیدگی فوری برای مشخص شدن مقصر اصلی و در صورت اثبات قصور عزل مسئول مربوطه در شبکه بهداشت علی‌آبادکتول را صادر کرده است.

دکتر عبدالرضا فاضل در خصوص موضوع تزریق واکسن کرونا به افراد غیر پاکبان در شهرداری علی‌آبادکتول گفت : مسوولیت نظارت بر اجرای واکسیناسیون بر عهده شبکه بهداشت شهرستان است و باید نظارت عالی انجام می‌شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان تاکید کرد : به دستور وزیر بهداشت و استاندار هیچ فردی حق ندارد خارج از اولویت تعیین شده واکسن دریافت کند.

ماجرا از آن قرار است که روز تزریق سهمیه واکسن پاکبانان که پنجشنبه ۲۶ فروردین بود ، در این شهرستان از ویال آخر که مانند همه ویال‌ها ۵ تایی است و باز شده بود ، ۴عدد باقی مانده بود که این تعداد باید حتما تزریق می شد و در آن لحظه به مسئول خدمات شهری ، یک خانم پیمانکار و ۲ نفر هم که از کارکنان شهرداری بوده اند تزریق شد.

گفته می شود تعدادی از پاکبانان برای تزریق واکسن مراجعه نکرده بودند که همین سبب شد دیگران از سهمیه آنها استفاده کنند.