رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

دستور رسیدگی و عزل مسئول مربوطه در شبکه بهداشت علی آباد را صادر کردم

رئیس دانشگاه علوم پزشکس استان گلستان گفت: با توجه به اتفاق صورت گرفته در شهرستان علی آباد کتول مبنی بر استفاده برخی مسئولان از واکسن پاکبانان، دستور رسیدگی فوری به تعیین مقصر و عزل مسئول مربوطه در شبکه بهداشت این شهرستان را صادر کردم.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، عبدالرضا فاضل با اعلام این مطلب اظهار کرد: مسئولیت اجرای عملیات واکسیناسیون بر عهده شبکه بهداشت است شهرستان است و باید نظارت عالی انجام می شد از این رو دستور جدی برای رسیدگی و برخورد با فرد خاطی را صادر کردم.

وی افزود: به دستور وزیر بهداشت و استاندار گلستان، هیچ فردی حق ندارد خارج از اولویت تعیین شده داکسن دریافت کند.

فاضل بیان کرد: در حال بررسی هستیم و کوتاهی مقصر و قصور هر فردی که در شبکه بهداشت علی آباد کتول اثبات شود بلافاصله عزل خواهد شد.