دانستنی هایی از حقوق / آیا به جنین هم ارث می رسد؟

کارشناس حقوق در مورد ارث بردن جنین توضیحاتی داد.

به گزارش ساجد خبر، علی میراب کارشناس حقوق در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان،گفت: فرزند در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود، به عبارت دیگر ارث ‌بردن جنین (حمل) مشروط به زنده متولد شدن آن است.

او ادامه داد: ماده ۸۷۸ قانون مدنی می‌گوید هرگاه در حین مرگ مورث (کسی که بر اثر فوت وی، ورثه از او ارث می‌برند)، فرزندی باشد که هنوز متولد نشده باشد (حمل) و زنده متولد شود مانع از ارث همه یا بعضی از وراث دیگر می‌شود و تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا وضعیت تولد او معلوم شود.

میراب گفت: مانند ارث برادر و خواهر از خواهری که ازدواج کرده و فرزند دیگر ندارد و با تولد فرزند، مانع از ارث برادر و خواهر متوفی می‌شود.

کارشناس حقوق گفت: اگر جنین مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای جنین، سهمی مساوی سهم دو پسر کنار بگذارند که پس از تولد سهم به کودک تعلق گیرد.