اهدای خون مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گلستان برای نجات جان بیماران

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گلستان، به منظور حمايت از بيماران نيازمند به فرآورده هاي خوني و در حرکتی خیرخواهانه، به جمع اهداکنندگان خون پیوست.
به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی انتقال خون استان گلستان، مهندس مهدی میقانی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با هدف زندگی بخشیدن به بیماران، خون خود را اهدا کرد.
دکتر بنی عقیل مدیر کل انتقال خون گلستان در حاشیه این کار انساندوستانه، از حساسیت و پیچیدگی فرآیند تهیه فرآوده های خونی و جایگاه انتقال خون دراستان وکشور گزارشی ارائه کرد.
مهندس میقانی مدیرکل حمل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گلستان از مدیر کل وکارکنان انتقال خون استان تشکر  کرد و هدف از این اقدام خداپسندانه را ترویج و توسعه فرهنگ اهدای خون بین کارکنان مجموعه دانست.
گفتنی است مدیر کل وکارکنان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان از اهداکنندگان مستمر خون هستند.