مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان:

۱۴۸۰۰میلیارد تومان ارزش سهام شرکت سرمایه گذاری استانی

مهلت ثبت نام متقاضیان حضور در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی، ۲۸فروردین به پایان می‌رسد.
به گزارش ساجد خبر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اعلام این خبر از نخبگان و فعالان اقتصادی خواست که برای حضور در در این هیئت، ثبت نام کنند.
داود طبرسا افزود: انتخابات هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی، در بازه زمانی نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: شرط شرکت سهام داران در این انتخابات، سجامی بودن آنها است.
طبرسا ارزش روز سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را بیش از ۱۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان اعلام کرد.