رییس ستاد مقابله با کرونا شهرستان کلاله:

وضعیت کرونا در شهر کلاله به حالت نارنجی بازگشت

فرماندار و رییس ستاد مقابله با کرونا شهرستان کلاله گفت: متاسفانه عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی توسط برخی شهروندان و افزایش آمار بیماران بستری کرونا در بیمارستان کلاله؛ وضعیت شهرستان را از حالت زرد به نارنجی تغییر داد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری;محمد ابراهیمی تودرواری فرماندار کلاله اظهارداشت:باتوجه به تاکیدات مکرر ستاد مقابله با کرونا؛ متاسفانه شاهد مسافرت های غیر ضرور و عدم رعایت دستورالعمل ها از سوی برخی شهروندان و کسبه بودیم.

ابراهیمی تودرواری گفت:به جهت حفظ جان شهروندان و جلوگیری از زنجیره کرونا ؛ مجبور به اعمال محدودیت ها و تعطیلی برخی گروه های شغلی در سطح شهرستان خواهیم شد.