مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی گلستان:

قیمت تضمینی هر کیلوسویا از سوی دولت ۱۲۴ هزار ریال تعیین شده است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی گلستان گفت:امسال قیمت تضمینی هر کیلوگرم سویا از سوی دولت ۱۲۴ هزار ریال تعیین شده است، که سال گذشته قیمت تضمینی هر کیلوگرم سویا توسط دولت ۳۸ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شده بود که نوسانات بازار، نرخ خرید این محصول را در گلستان به صورت توافقی تا ۱۳۰ هزار ریال افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری ساجد خبر، ابوالقاسم زنگانه با اعلام این مطلب اظهار کرد: امسال و برای اولین بار، کشت قراردادی دانه روغنی سویا در ۱۰ هزار هکتار از اراضی آبی استان اجرا می‌شود.

وی افزود: مطابق این قرارداد، زراعت قراردادی سویا در اراضی آبی گرگان، کردکوی و بندرگز برنامه ریزی شده است.

به گفته زنگانه در این طرح، نهاده‌های مورد نیاز بهره برداران استان برای زراعت سویا از جمله بذر، کودهای شیمیایی و سایر نهادهای موردنیاز و بیمه محصول توسط شرکت طرف قرارداد به صورت مساعده در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

زنگانه افزود: اجرای طرح قراردادی کشت سویا در استان، نقش مهمی در جایگزینی زراعت شالی ، صرفه جویی در مصرف آب ، مشارکت در خودکفایی تولید روغن خوراکی و تضمین خرید محصول از کشاورزان دارد.

رییس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی گلستان نیز با اشاره به مزایای اجرای طرح کشت قراردادی سویا که به نفع بهره برداران و رونق تولید استان است، گفت : با توجه به افزایش دانه روغنی سویا طی سال زراعی قبل، پیش بینی می شود امسال حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی این خطه به زیرکشت این دانه روغنی برود.

علی موسی‌خانی افزود: این سازمان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن بذر سویا برای کشت تدارک دیده شده که برای زراعت سال جاری در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.

سال قبل قیمت تضمینی هر کیلوگرم سویا توسط دولت ۳۸ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شده بود که نوسانات بازار، نرخ خرید این محصول را در گلستان به صورت توافقی تا ۱۳۰ هزار ریال افزایش داد.

به گفته وی پارسال از ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار سویا در گلستان حدود ۲۴ هزار تن محصول برداشت شد.