رئیس کمیته امداد مراوه تپه تاکید کرد

اهتمام به جذب حامیان مالی ایتام و فرزندان محسنین

اسکندری گفت: در ماه مبارک رمضان با شعار حمایت از ایتام و فرزندان محسنین تلاش می کنیم که این ایتام بدون حامی نباشند.

به گزارش ساجد خبر، «اسداله اسکندری» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: مراکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد شهرستان مراوه تپه در ماه مبارک رمضان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم خیراندیش شهرستان مراوه تپه هستند است.

رئیس کمیته امداد مراوه تپه ادامه داد: پیش از آغاز این ماه پرفضیلت نیز خیران در قالب کمک های مومنانه بسته های معیشتی را در اختیار کمیته امداد قرار دارند و کمیته امداد نیز با حفظ کرامت انسانی این بسته های معیشتی را به نیازمندان واقعی رساند.

اسکندری با بیان اینکه اطعام و حمایت از ایتام به ویژه در ماه مبارک رمضان از آموزه های دینی است، گفت: ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای کمک به قشر ناتوان و فقیر جامعه به شمار می رود.

وی گفت: در این ماه با شعار حمایت از ایتام و فرزندان محسنین تلاش می کنیم که این ایتام بدون حامی نباشند.

رئیس کمیته امداد مراوه تپه یادآور شد: مردم نیک اندیش می توانند از طریق سامانه پیامکی #۱*۰۱۷۹*۸۸۷۷* و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۱۱۷۱  به نام کمیته امداد مراوه تپه کمک های نقدی خود را برای دستگیری از مستمندان اهدا کنند.