فراهم شدن زمینه زراعت چوب با استفاده از پسآب شهری

استاندار گلستان گفت: استفاده از پسآب شهری می تواند زمینه زراعت چوب را فراهم کند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، حق شناس استاندار گلستان در جلسه هماهنگی فاضلاب شهر گنبدکاووس گفت: استفاده از پسآب شهری می‌تواند زمینه زراعت چوب را فراهم کند و برای این اقدام نیاز است سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح تصفیه خانه و شبکه انتقال صورت گیرد.

او ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب برای همکاری با سرمایه گذار ۱۰ هزار متر مکعب پساب را برای اجرای طرح زراعت چوب در زمینی به وسعت ۲ هزار هکتار برای ۱۵ سال ارائه می‌کند.

حق شناس گفت: معاونت اقتصادی استانداری تلاش خواهد کرد ۲ هزار هکتار را در قالب ۱۰ مزرعه ۲۰۰ هکتاری به سرمایه گذاری واگذار کند.

او گفت: اگر سرمایه گذاری همچون اوقاف و یا اتاق بازرگانی و یا تعدادی از سرمایه گذاران هزینه ۲۰۰ میلیارد اولیه و هزینه  هزار و۳۰۰ میلیاردی را در طول ۱۵ سال انجام دهند ۵ یا ۶ برابر در طول ۱۵ سال سود خواهند برد.