رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان:

سال گذشته کشاورزان ۱۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون دریافت کردند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: یال گذشته کشاورزان گلستانی بیش از 1800 میلیارد ریال تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، مختار مهاجر با اعلام این خبر اظهار کرد: این تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون واحدهای زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان به بهره برداران واگذار شده است.

وی افزود: اعتبار ابلاغی استان در سال گذشته ، ۱۰ ۷۹ میلیارد ریال بوده که با پبگیری های بعمل آمده به ۱۸۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

مهاجر گفت: در سال جاری هم اعتبارات توسعه مکانیزاسیون با رقم ۱۵۰۰ میلیارد ریال ابلاغ شده است که کشاورزان می توانند به جهتد کشاورزی شهرستان های محل فعالیت خود مراجعه  و در خواست خود را پیگیری کنند.