بازدید معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین کشوری و استانی ازر شرکت سویا بین گلستان

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،بازدید دکتر وفابخش معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت، مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی، دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، مهندس سهرابی […]

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،بازدید دکتر وفابخش معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت، مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی، دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، مهندس سهرابی معاون مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی، مهندس عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان گلستان از  سایت خرید و  بوجاری دانه مرغوب سویا  شرکت دانه کار سویا بین  گرگان انجام گرفت.

هزار جریبی در ادامه افزود:۷۲۴ تن دانه مرغوب سویا  توسط شرکت سویا بین گرگان خریداری شده است که از  این میزان ۶۰۰ تن مربوط  به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و۱۲۴ تن توسط شرکت مذکور  می باشد که مقرر شد این میزان یاد شده  در زمان مناسب فرآوری و بین کشاورزان منطقه توزیع شود.