استاندار گلستان:

استفاده از پسآب شهری می تواند زمینه زراعت چوب را فراهم کند

استاندار گلستان گفت: استفاده از پسآب شهری می تواند زمینه زراعت چوب را فراهم کند و برای اقدام به 200 میلیارد تومان سرمایه برای ایجاد پروژه تصفیه خانه و شبکه انتقال نیاز است.

به گزارش حبرنگار ساجد خبر، هادی حق شناس در جلسه هماهنگی فاضلاب شهر گنبد کاووس ، اظهار کرد: شرکت آب و قاضلاب جهت همکاری با سرمایه گذار ۱۰ هزار متر مکعب پسآب را برای اجرای طرح زراعت چوب در زمینی به وسعت ۲ هزار هکتار برای ۱۵ سال به این کار اختصاص می دهد.

وی افزود: معاونت اقتصادی استانداری تلاش خواهد کرد ۲ هزار هکتار در قالب ۱۰ مزرعه ۲۰۰ هکتاری به سرمایه گذار واگذار کند.

استاندار گفت: چنانچه سرمایه گذاری همچون اوقاف و یا اتاق بازرگانی و یا تعدادی از سرمایه گذاران هزینه ۲۰۰ میلیارد اولیه و هزینه ۱۳۰ میلیاردی را در طول ۱۵ سال انجام دهند ۵ یا ۶ برابر این سال هل سود خواهند کرد.