مدیرکل آموزش و پرورش گلستان؛

ساماندهی بهینه نیروی انسانی در سال تحصیلی آینده نقش به سزایی در درنیل به اهداف و اولویت های مورد انتظار وزارت آموزش و پرورش خواهد داشت

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در جلسه شورای معاونین اظهار داشت: ساماندهی بهینه نیروی انسانی در سال تحصیلی آینده نقش به سزایی درنیل به اهداف و اولویت های مورد انتظار وزارت آموزش و پرورش خواهد داشت.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، روز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، شورای معاونین آموزش و پرورش با حضور احسان گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش استان و اعضای این شورا پیرامون دو موضوع پروژه مهر  و برنامه هایستاد بزرگداشت مقام معلم در سالن فرهنگ برگزار گردید.

در این جلسه  مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره اهمیت پروژه مهر بر اهتمام هرچه بیشتر دست اندرکاران این پروژه تاکید نمود و اظهار داشت: ساماندهی بهینه نیروی انسانی در سال تحصیلی آینده نقش به سزایی درنیل به اهداف و اولویت های  مورد انتظار وزارت آموزش و پرورش خواهد داشت؛  با توجه به بازنشستگی  قابل توجه نیروهای آموزشی در این سال نیازمند دو سناریو و برنامه خواهیم بود تا بتوانیم ساماندهی نیروی انسانی را با بهترین شکل ممکن به انجام رسانیم.

وی در ادامه افزود: لازم است مدیران مدارس ارتباط و تعامل بیشتری با اولیا دانش آموزان داشته باشند تا بتوانیم از ایده ها و پیشنهادات آنان در حل مسائل و رفع کمبودها بهره جوییم.

در ادامه جلسه محمد پیری معاون آموزش متوسطه استان  به عنوان دبیر پروژه مهر، در خصوص تشکیل کارگروه های پروژه مهر و رویکرد زیست بوم آموزش مجازی و همچنین توجه به صلاحیت های حرفه ای همکاران سخن گفت.

نظری معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع نیز از اقدامات انجام شده ستاد بزگداشت مقام معلم و همچنین شناسایی ۴۹۵ معلم منتخب شهرستانی، ۹۲ معلم استانی در بررسی جلوه های ویژه معلمی خبرداد.