مدیر کل بیمه سلامت گلستان خبر داد:

حذف تدریجی کاربرد دفترچه های بیمه سلامت از اردیبهشت ماه سال جاری

مهرداد کمانگری در خصوص حذف تدریجی کاربرد دفترچه های بیمه سلامت از اردیبهشت ماه گفت : از اردیبهشت ماه سال جاری حذف تدریجی کاربرد دفترچه های بیمه سلامت همزمان در سراسر کشور آغاز می شود .

به گزارش ساجد خبر، مدیر کل بیمه سلامت گلستان افزود : طبق بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سالجاری سازمان های بیمه گر مکلفند از طریق به روز رسانی پایگاه بر خط اطلاعات بیمه شدگان نسبت به جایگزینی ابزار های الکترونیک به جای دفاتر بیمه درمانی کاغذی فعلی اقدام نمایند .

وی ادامه داد : در این راستا سازمان تامین اجتماعی از ابتدای اسفند ماه فرآیند حذف دفترچه را کلید زده منتها بیمه سلامت بصورت تدریجی از اول اردیبهشت این کار را آغاز خواهد نمود .

کمانگری با اشاره به اینکه از تیر ماه سال ۹۹ ، این اداره کل تمهیدات لازم را در زمینه ایجاد بستر الکترونیک در موسسات بخش خصوصی استان شروع نموده بود ، گفت : موسساتی که بر این اساس اسناد خود را بصورت الکترونیک به این اداره کل ارسال نمودند ، مشمول مشوق هایی برای پرداخت هزینه های درمانی از سوی این اداره کل گردیدند .

وی با اشاره به آغاز این طرح از اردیبهشت ماه افزود : تمامی موسسات درمانی طرف قرارداد به سامانه های استحقاق سنجی ، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک این سازمان متصل می باشند و در گام اول چاپ و صدور یکی از صندوق های ۵ گانه این سازمان به نام صندوق بیمه سلامت همگانی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری متوقف خواهد شد .

مدیر کل بیمه سلامت گلستان اظهار داشت : برای افرادی که نسخ دفترچه بیمه آنان به اتمام رسیده ، این امکان در مراکز طرف قرارداد فراهم می باشد که بصورت الکترونیکی خدمات بیمه ای خود را با ارائه کارت  ملی و یا جلد دفترچه که حاوی  مشخصات بیمه ای می باشد ، دریافت نمایند .

وی افزود : موسسه درمانی طرف قرارداد ضمن ثبت نسخه الکترونیک و ارائه کد رهگیری به بیمه شده ، این امکان را فراهم می نماید که بیمه شده خدمات دارویی وسایر خدمات پاراکلینیک خود را بدون نسخ کاغذی دفاتر بیمه درمانی ، بصورت الکترونیکی دریافت نماید .

کمانگری از بیمه شدگان محترم تقاضا نمود که در مراجعه به مراکز طرف قرارداد با صبر و شکیبایی بیشتر ما را در اجرای صحیح این امر مهم یاری نمایند . زیرا که استفاده از ابزارهای الکترونیکی علاوه بر شفافیت در انجام روند ارائه خدمات در شرایط فعلی باعث جلوگیری از انتقال ویروس کرونا نیز می شود .

مدیر کل بیمه سلامت گلستان افزود : طبق جدول زمانبندی ، حذف تدریجی کاربرد دفاتر بیمه صندوق روستائیان از خرداد ماه و سایر صندوق های بیمه ای نیز از ابتدای تیر ماه اجرایی خواهد گردید .

وی تصریح کرد : از اردیبهشت ماه سالجاری نیز ارائه خدمات بدون دفترچه بیمه درمانی کاغذی فعلی در بیمارستان های دولتی نیز اجرائی خواهد شد .