رئیس شورای اسلامی شهر گرگان:

تغییر کرایه ها تنها با ۳۰ درصد امکان پذیر نبود

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: امروز با تورمی که وجود دارد نمی توان قیمت کرایه ها را تنها با 20 تا 30 درصد تغییر داد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: امروز با تورمی که وجود دارد نمی توان قیمت کرایه ها را تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تغییر داد.

به گزارش ساجد خبر، حمیدرضا آقاملایی، عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: با توجه به مصوبه شورای شهر در پایان سال ۹۹ در خصوص کرایه تاکسی ها اکنون شاهد افزایش نرخ صد در صدی در شهر گرگان هستیم.
وی در خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر گرگان و دیگر اعضا، افزود: پیشنهاد می شود بازنگری در افزایش نرخ کرایه ها صورت گیرد.
همچنین سید محمد مرتضوی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در پاسخ به پیشنهاد آقاملایی گفت: افزایش نرخ کرایه ها توسط فرمانداری بررسی و ابلاغ شده و قبل از اجرای آن همه اعضا نسبت به این موضوع آگاهی داشته و اکنون نمی توان به صورت فردی درخواست تغییر داد.
وی افزود: امروز با تورمی که وجود دارد نمی توان قیمت کرایه ها را تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تغییر داد.
مرتضوی رفاه مردم را یکی از دغدغه های اصلی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان دانست و اظهار کرد: اگر بخواهیم تغییری در نرخ کرایه ایجاد کنیم باید کارشناسی شود.