مدیر صندوق بیمه روستائیان گلستان:

هشت سطح درآمدی برای این صندوق در نظر گرفته شده است

مدیر صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر گلستان گفت: هشت سطح درآمدی برای این صندوق در نظر گرفته شده است که متقاضی یک سطح را انتخاب می‌کند و سپس بر اساس همان مبنا، حق بیمه را پرداخت و از مزایای مستمری و بازنشستگی برخوردار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، دانیال پولادوند بعدازظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهارکرد: هر شخصی که در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ٢٠ هزار نفر زندگی می‌کند و یا کشاورزان، قالیبافان، زنبورداران، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر، اعضای نظام مهندسی و کشاورزی غیرساکن در روستاها می‌توانند با انتخاب و پرداخت یکی از هشت سطح به عضویت صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر درآیند.

وی افزود:هزار و ۶۲۰ نفر از مستمری بگیران بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان مستمری فوتی و ۱۹۷ نفر از مستمری بگیران هم بیمه از کار افتادگی دریافت می کنند.

پولادوند گفت: همچنین ۸۶۵ نفر از مستمری بگیران بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان مستمری بازنشستگی دریافت می کنند.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر گلستان از واریز مستمری فروردین ماه خبرداد و گفت: عداد کل مستمری بگیران بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان گلستان دو هزار و ۶۸۲ نفر است که پس از طی زمان قانونی از مزایای مستمری فوتی، از کارافتادگی و بازنشستگی برخوردار می‌شوند.