دانیال پولادوند مدیر صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان گلستان:

مستمری فروردین ماه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر گلستان واریز شد

دانیال پولادوند مدیر صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان گلستان از واریز مستمری فرودین ماه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان وروستاییان و عشایر گلستان خبر داد

به گزارش ساجد خبر، وی با اعلام این مطلب  افزود :  تعداد کل مستمری  بگیران  بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان گلستان  ۲۶۸۲   نفر است   که پس از طی زمان قانونی از مزایای مستمری  فوتی ، از کارافتادگی  و بازنشستگی برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد:  ۱۶۲۰  نفر از  مستمری  بگیران  بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان مستمری  فوتی دریافت میکنند

پولادوند سپس افزود : ۱۹۷ نفر از  مستمری  بگیران  بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان بیمه از کار افتادگی دریافت میکنند

دانیال پولادوند مدیر صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان گلستان افزود :   ۸۶۵ نفر از  مستمری  بگیران  بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر استان مستمری بازنشستگی دریافت می کنند.

وی در بخش دیگری  از سخنانش گفت : ۸ سطح درآمدی برای این صندوق در نظر گرفته شده است که متقاضی یک سطح را انتخاب می‌کند. سپس بر اساس همان مبنا، حق بیمه را پرداخت و از مزایای مستمری و بازنشستگی برخوردار می‌شود .

پولاوند درپایان گفت :هر شخصی که در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ٢٠ هزار نفر زندگی می‌کند و یا کشاورزان،قالیبافان ،زنبورداران ،رانند گان حمل و نقل بار و مسافر ، اعضای نظام مهندسی و کشاورزی  غیرساکن در روستاها می‌توانند با انتخاب  وپرداخت  یکی از  ۸ سطح به  عضویت صندوق بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر درآیند.