فرمانده سپاه نینوا گلستان:

غربال یک میلیون و ۱۰۰هزار گلستانی در قالب طرح شهید سلیمانی

فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر در گلستان در قالب طرح شهید سلیمانی، غربال شدند.

به گزاش ساجد خبر، فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر در گلستان در قالب طرح شهید سلیمانی، غربال شدند؛ گفت: در مدت اجرای این طرح، نزدیک به ۳۲۰هزار بسته معیشتی، ۵۶۰هزار بسته بهداشتی، ۲میلیون و ۵۰۰هزار ماسک و ۱۲۰هزار گان در استان توزیع شد.

سردار علی ملک شاهکوهی افزود: ۲۱۰زندانی جرائم غیرعمد نیز آزاد شدند.