رسیدگی خارج از نوبت پرونده واحدهای تولیدی در محاکم گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای جلوگیری از وقفه در تولید، تا پایان خرداد همه پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی استان بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای جلوگیری از وقفه در تولید، تا پایان خرداد همه پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی استان بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش ساجد خبر، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان افزود: روسای دادگستری‌های سراسر استان مکلفند، شعبه به شعبه بررسی و پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی استان را شناسایی و به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

هاشمیان گفت:سال‌های گذشته نیز برای رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در محاکم استان اختصاص داده شده بود، اما امسال با توجه به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، از همه حوزه‌های قضایی خواسته ایم سرعت رسیدگی‌ها را بیشتر کنند و تا پایان خرداد این پرونده‌ها را تعیین تکلیف و نتیجه را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گزارش کنند.

هاشمیان در ادامه سخنان خود از شناسایی موانع قانونی و بانکی بر سر راه تولید در استان خبر داد و گفت: رفع موانع درون استانی را از پارسال آغاز کرده ایم، لیست موانعی هم که رفع آن نیازمند تغییر یا اصلاح قوانین و اقدامات فرا استانیست به دستگاه‌های مرتبط در قوای سه گانه فرستاده ایم.

هاشمیان ادامه داد: یکی از موانع آشکار در تحقق اقتصاد مقاومتی مشکلات بانکی است و نیازمند تغییراتی در قوانین و دستورالعمل‌های بانکی از سوی بانک مرکزی است.

پارسال با پیگیری دادگستری گلستان موانع تولید ۳۰۳ واحد تولیدی رفع شد.