ثبت نام ١٨١ داوطلب عضویت در شورای اسلامی روستا در ششمین روز ثبت نام در شهرستان گرگان

مهندس حمیدی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه مرکز استان: در ششمین روز ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستا در شهرستان گرگان، ١٨١ نفر ثبت نام نهایی شده اند.

به گزارش ساجد خبر، حمیدی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه مرکز استان: در ششمین روز ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستا در شهرستان گرگان، ١٨١ نفر ثبت نام نهایی شده اند.

از این تعداد، ١٢٣ نفر از بخش مرکزی و ۵٨ نفر مربوط به بخش بهاران می باشند.

همچنین ١٧٧ نفر با مراجعه حضوری به بخشداری ها و ۴ نفر به صورت غیر حضوری ثبت نام نمودند که از این تعداد ١٧١ نفر مرد و ١٠ نفر زن می باشند.

گفتنی است؛ تا پایان روز ششم تعداد ۵١۴ نفر ثبت نام نهایی شده اند.