واحدهای تولیدی گلستان بازرسی فنی شدند

معاون ارزیابی انطباق استاندارد گلستان گفت: در سال ۹۹، نهصد و ۷۷ بازرسی فنی از واحد‌های تولیدی و خدماتی گلستان صورت گرفت.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، داود مزیدی معاون ارزیابی انطباق استاندارد گلستان گفت: بازرسی فنی از واحد‌های تولیدی و خدماتی تحت پوشش و کنترل کالا‌های تولید شده در واحد‌های تولیدی، با هدف تامین ایمنی، حفظ و ارتقاء سلامت عمومی و بهداشت جامعه و حمایت از مصرف کنندگان انجام می‌شود.

اوافزود: در این راستا در سال گذشته، ۱۴ کارشناس فنی استاندارد، ۹۷۷ مورد بازرسی فنی از واحد‌های تولیدی و خدماتی استان را انجام دادند.

مزیدی گفت: برنامه تکلیفی محوله سازمان ملی استاندارد ایران برای بازرسی فنی در گلستان، ۸۹۸ مورد بوده است که گلستان موفق به تحقق بیش از صد درصدی شد.

او افزود: طی این مدت، هزار و ۷۷۰ مورد نمونه برداری از واحد‌های تولیدی تحت پوشش استان انجام شد.

مزیدی گفت: به تولیدکنندگان فرآورده‌های مغایر با استاندارد، تذکر و اخطار کتبی برای رفع نواقص و ارتقاء کیفیت کالای تولیدی و همچنین اخطار کتبی برای جمع آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد، از سطح مراکز عرضه سراسر کشورداده شد.