رئیس سازمان صمت گلستان:

۹۷۷۵ شغل صنعتی در گلستان ایجاد شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: در سال گذشته ۵۰۸ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی اشتغال ۹ هزار و ۷۷۵ نفر در گلستان صادر شده است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​مهر، حسین طلوعیان صبح چهارشنبه در جلسه شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان با حضور مدیر کل امور استان های وزارت صمت، اظهارکرد: در سال گذشته ۵۰۸ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه‌گذاری ۵۳ میلیارد ریال و با پیش بینی اشتغال ۹ هزار و ۷۷۵ نفر در گلستان صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: با توجه به اینکه این ارقام در سال ۹۸ حدود ۳۸۴ فقره با پیش بینی سرمایه گذاری ۳۱ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال هفت هزار و ۵۰۰ نفر بوده از نظر تعداد رشد ۳۲.۳ درصدی، از نظر سرمایه گذاری رشد ۶۷.۴ درصدی و از نظر میزان اشتغال هم رشد ۲۹.۷ درصدی را شاهد هستیم.

وی گفت: در حوزه پروانه های بهره برداری صنعتی هم در سال ۹۸ تعداد ۱۳۹ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد ریال و اشتغالزایی دو هزار نفر صادر شده بود که در سال ۹۹ تعداد با رشدی ۴۳.۲ درصدی به ۱۹۹ فقره، میزان سرمایه گذاری با رشدی ۲۹.۴ درصدی به ۱۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون ریال و اشتغال با رشدی ۲۱ درصدی به دو هزار و ۴۶۴ نفر رسیده است.

به گفته طلوعیان، تعهد اشتغال سال ۹۹ سازمان صمت استان ۱۰۴ درصد محقق شده است.