کشف جسد حلق آویز پسر جوان در بندرگز

جسد پسر جوان حدود 20 ساله حلق آویز صبح امروز در زمین های زراعی حاشیه غربی شهر بندرگز کشف شد.

به گزارش ساجد خبر، جسد پسر جوان حدود ۲۰ ساله حلق آویز صبح امروز در زمین های زراعی حاشیه غربی شهر بندرگز کشف شد.

بررسی ها نشان میدهد این اتفاق در زمین زراعی خودشان رخ داده است. همچنین استوری خداحافظی که حدود ساعت ۳ صبح گذاشته در فضای مجازی دست به دست می شود ولی چند نفر مدعی اند شب گذشته در بندرگز حضور داشته و از لحاظ روحی شرایط بدی نداشته است.

پزشک قانونی در حال بررسی زوایا و علت این حادثه است.

خبر های تکمیلی متعاقبا منتشر میشود.