برنامه توزیع۷۸ تن بذر برنج در گلستان

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از  برنامه توزیع ۷۸ تن بذر برنج از ارقام فجر ،ندا  وشیرودی در طبقه گواهی شده خبرداد.که تولیدی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران  است که بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با معاونت بهبود […]

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از  برنامه توزیع ۷۸ تن بذر برنج از ارقام فجر ،ندا  وشیرودی در طبقه گواهی شده خبرداد.که تولیدی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران  است که بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و پس از تخصیص سهمیه  به این استان ارسال شد.

در ادامه افزود: فروش  این میزان بذر یاد شده  یارانه ای بوده و شامل  رقم  فجربه ازای هر کیلوگرم۱۵۰۰۰۰  ریال، شیرودی به ازای هرکیلوگرم۱۴۷۰۰۰ ریال  وندا به ازای هر کیلوگرم۱۴۰۰۰۰ ریال بین کشاورزان منطقه توزیع خواهد شد

وی تاکید کرد :کشاورزان می توانند پس از اخذ حواله از مراکز ترویج و خدمات  کشاوری شهرستان  با معرفی به کارگزاری ها، نیاز بذری خود را تهیه نمایند.

   و تصریح کرد:  براساس سیاست های سازمان جهاد کشاورزی استان  توزیع این میزان بذر در راستای توسعه کشت مستقیم برنج بروش خشکه کاری( کشت هوازی برنج) و ساماندهی تولید برنج در اراضی نسق پس از برش شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان توزیع می شود.