سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردکوی منصوب شد

در ابلاغی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردکوی معرفی و منصوب شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، در ابلاغی  «فاطمه گرشاسبی» را به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردکوی منصوب کرد.

یادآوری می شود پیش از این؛ ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردکوی بر عهده ی «یاسر مسعودی» بود.