ثبت نام ٢٩ داوطلب عضویت در شورای اسلامی روستا در شهرستان گرگان

حمیدی، گفت: ١۶ نفر از بخش مرکزی و ١٣ نفر مربوط به بخش بهاران ثبت نام کرده اند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​گلستان ما، محمد حمیدی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در نخستین روز ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستا در شهرستان گرگان، ٢٩ نفر ثبت نام نهایی شده اند.

فرماندار گرگان، خاطرنشان کرد: از این تعداد، ١۶ نفر از بخش مرکزی و ١٣ نفر مربوط به بخش بهاران می باشند.

وی، افزود: ٢٨ نفر با مراجعه حضوری به بخشداری ها و ١ نفر به صورت غیر حضوری ثبت نام نمودند که از این تعداد ٢۶ نفر مرد و ٣ نفر زن می باشند.

حمیدی، گفت: با توجه به روند صعودی شیوع ویروس کرونا در سطح شهرستان، داوطلبین ثبت نام خود را بصورت غیر حضوری انجام دهند.