انتشار اوّلین کتاب دانش آموز پایه اوّل گلستانی

ملیکا جهانشاهی دانش آموز پایه اول دبستان شاهد گرگان، اوّلین کتاب داستان خود را منتشر کرد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، ملیکا جهانشاهی دانش آموز پایه اوّل دبستان شاهد گرگان، اوّلین کتاب داستان خود را  با عنوان ” اگر او بیاید” منتشر کرد.

کلاس اول دنیای عجیبی دارد. واژه ها در کلاس اول بسیار مقدّس اند؛ چه غلط نوشته شوند چه غلط خوانده شوند. دربحبوحه ی آموزش مجازی و باید ها و نباید های حضوری و غیر حضوری بودن کلاس اوّل، در نیمه راه سواد آموزی و با تعداد محدودی از حروف و صداها و درست زمانی که دوّمین دوره آموزش حضوری بهمن ماه آغاز شد، ملیکای کوچک دست به قلم شد تا آنچه در ذهن داشت را به عنوان تکلیف آخر هفته بنویسد و اینچنین در محدودیت های تدریس مجازی داستان “اگر او بیاید” ثبت شد تا نشانه ای از اشتیاق به خواندن و نوشتن در کودکان این سرزمین نمود یابد.

ملیکا در مصاحبه با استودیو همکلاسی گفت: به خاطر قدردانی از زحمات معلّمم خانم ماریه شهسوراری این کتاب را به او تقدیم کرده ام، آرزوی من دیدن صورت معلم عزیزم بدون ماسک و شیلد است، تنها چشم های مهربان معلّمم را دیده ام، می خواهم کرونا تمام شود تا  بتوانم او را در آغوش گرفته و از او قدر دانی کنم، ای کاش زودتر کرونا تمام شود تا بتوانیم بدون ماسک به مدرسه برویم و با دوستانمان بازی کنیم.

شایان ذکر است که کتاب داستان ” اگر  او بیاید”   برای گروه سنی ب در قطع خشتی در ۱۲ صفحه نوشته شده و دانش آموزان پایه اوّل که تا حرف « خ» خوانده اند می توانند این داستان را مطالعه نمایند.