مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد

کاهش ۲۷ درصدی بارش های گلستان

حسینی با بیان اینکه از اول مهر ۹۹ تا ۳۰ اسفند مقدار بارش تجمعی در استان ۲۲۰ میلی متر بوده است، گفت: این آمار نسبت به دوره بلند مدت که ۳۰۳ میلی متر است کاهش ۲۷ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، «سیدمحسن حسینی» اظهار کرد: کاهش بارش ها در حوضه گرگانرود ۳۱ درصد ، اترک سفلی ۱۴ درصد، قره سو ۳۱ درصد ، نکارود علیا ۲۴ درصد وخلیج گرگان ۲۶ درصدکاهش نسبت به بلند مدت را طی این مدت نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: متوسط دمای اندازه گیری شده در ایستگاه های دشت، ۱۲ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۲.۲ درجه سانتیگراد است ، ۰.۲ درجه کاهش را نشان می دهد و متوسط ایستگاه های ارتفاعات، ۸.۶ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلند مدت که ۸.۴ درجه سانتیگراد است ، ۰.۲ درجه افزایش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه های شاخص رودخانه های اصلی استان، بین ۸۴ درصد کاهش تا ۲۲ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.

حسینی افزود: ذخیره آبخوان های استان حدود ۱۳۰ میلیون متر مکعب (حدود ۸درصد) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به کاهش بارش ها در سال آبی جاری ودر نتیجه کاهش آب سطحی و زیرزمینی، به طور قطع مدیریت مصرف در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی و شرب می‌تواند به ما در عبور از بحران آبی سال جاری یاری دهد که به طور قطع این کار نیازمند همکاری همه مردم است.