تعیین تکلیف ۹۰ درصد پرونده های معوق محاکم گلستان 

رییس کل دادگستری گلستان  گفت: پارسال ۹۰ درصد پرونده های معوق در محاکم استان رسیدگی و مختومه شد .

به گزارش ساجد خبر، هادی هاشمیان در جلسه روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان گفت: قضات استان علاوه بر پرونده های ورودی سال ۹۹ ، حدود ۵ هزار پرونده مانده از سالهای گذشته را نیز  پارسال رسیدگی و مختومه کردند.
هاشمیان ادامه داد : قضات گلستان سال گذشته ۶ هزار رای جایگزین حبس صادر کردند که در نتیجه آن از افزایش ورودی زندان های استان جلوگیری شد .
وی ، رفع موانع تولید، مبارزه با فساد و کاهش جمعیت کیفری  را سه اولویت راهبردی دادگستری استان در سال ۱۴۰۰  اعلام کرد و گفت: روسای دادگستری ها و دادستان ها علاوه بر این که خودشان امسال فعال تر برای تحقق اقتصاد مقاومتی ورود کنند سایر دستگاهها را نیز در عرصه فعال کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: امسال دادستان ها جدی تر به موضوع ترک فعل مدیران و دست اندازان مسیر تولید ورود می کنند و مدیران کم کار و کاهل منتظر تشکیل پرونده باشند.
هادی هاشمیان درباره برخورد با فساد هم گفت : در مبارزه با فساد شناسایی ریل های شکل گیری فساد و رفع آن در اولویت ماست .
هاشمیان افزود: شناسایی و برخورد با فساد در دستگاه قضایی استان و دستگاه های زیرمجموعه و دستگاههای نظارتی که بانی برخورد با فساد هستند با شدت و سختگیری بیشتری دنبال می شود.
رئیس کل دادگستری استان از ادامه طرح پایش و غربالگری زندانیان استان  در سال جدید هم خبر داد و گفت: بیش از ۳۲۰ زندانی پارسال در طرح پایش آزاد شدند.
در جلسه امروز نتیجه بازرسی های و روند عملکرد  همه ۱۸ حوزه قضایی استان برای بهبود نقاط ضعف رسیدگی ها بررسی شد .