استاندار گلستان: عادی انگاری نسبت به کرونا شرایط بدی را رقم می‌زند

استاندار گلستان با اشاره به اینکه وضعیت کرونا در گلستان نسبت به غالب استان‌های کشور بهتر است، تأکید کرد: عادی انگاری نسبت به بیماری کرونا می‌تواند ما را مجدداً به روزهای بسیار بد کرونایی خصوصاً در اسفندماه سال ۹۸ بازگرداند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ایسنا، هادی حق‌شناس صبح امروز در ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا گلستان با اشاره به اینکه پیک چهارم کرونا در کشور آغاز شده است، اظهار کرد: در گلستان نیز پیک چهارم با شدت کمتر نسبت به غالب استان‌های کشور آغاز شده که علت این امر می‌تواند پراکندگی جمعیت، رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم و زحمات کادر درمان باشد.

وی افزود: در حال حاضر بیماران بستری در بیمارستان‌ها نسبت به روز اول فروردین‌ماه امسال حدود ۱۰۰ نفر افزایش پیدا کرده ولی این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰۰ بیمار کمتر شده است.

حق‌شناس با اشاره به تجربه گذراندن سه پیک کرونا در گلستان، خاطرنشان کرد: در گلستان پیک سوم از پیک دوم کمتر و پیک دوم از پیک اول کمتر بوده است.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه وضعیت باثبات کرونا در استان شکننده است، تصریح کرد: اگر زدن ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نکنیم دوباره شاهد شرایط بسیار بد کرونا در پیک اول خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی مردم، بیماران بستری در استان مجدداً به تعداد بیماران در روز اول عید و کمتر از آن برگردد و کرونا به معنای واقعی در امسال از استان محو شود.