استاندار گلستان در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست وزیر جهاد کشاورزی:

گلستان، ۳۵ درصد از بازار بزرگ مصرف مرغ کشور در تهران را تامین می کند

استاندار گلستان با بیان اینکه حدود یک چهارم مرغ تهران در استان گلستان تامین می شود، اظهار کرد: گلستان، ضمن تامین مرغ مورد نیاز استان، ۳۵ درصد از بازار بزرگ مصرف مرغ کشور در تهران را تامین می کند.
به گزارش ساجد خبر، دکتر هادی حق شناس، شامگاه جمعه ۱۳ فروردین در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت ساماندهی قیمت مرغ استانهای شمالی که با حضور رییس سازمان دامپزشکی کشور و حضور ویدئوکنفرانسی وزیر جهادکشاورزی برگزار شد، گفت: طی دو روز گذشته، رکورد تولید روزانه ۹۴۰ تن مرغ در استان داشتیم که بیش از ۷۰۰ تن به تهران ارسال شد.
وی افزود: ظرف دوتا سه هفته آینده، روزانه حدود ۶۰۰ تن مرغ به تهران ارسال می شود.
دکتر حق شناس اظهار امیدواری کرد با توجه به افزایش قیمت مرغ به ۲۴۹۰۰ تومان و با توجه به هماهنگی همه استانها، اگر همراه با تولید، توزیع هم به خوبی انجام شود، التهاب موجود در بازار کاهش یافته و مرغ هم با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.
در این جلسه، سه استان شمالی مخصوصا گلستان به عنوان استان های معین برای تأمین مرغ نیاز در تهران انتخاب شدند و تصمیمات لازم در مورد نحوه تولید و توزیع مرغ در بازار و همچنین قیمت گذاری آن اتخاذ شد.
استاندار گلستان در حاشیه برگزاری جلسه، در ارتباط زنده با صداوسیمای گلستان، گزارشی از تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه ارائه کرد.