پارسال ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی در گلستان انجام شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت که پارسال افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی در این استان انجام شد در حالی که این رقم در سال ماقبل ۹ هزار میلیارد ریال بود.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، حسین طلوعیان در نشست مدیران دستگاه های اجرایی گلستان با نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به دلیل افزایش سرمایه گذاری، اشتغال ایجادشده در بخش صنعت نیز با رشد ۲۱ درصدی همراه بود و در نتیجه آن ۹ هزار و ۷۴۰ نفر در صنایع گوناگون مشغول به کار شدند.

وی اظهار امیدواری کرد که در سال “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” بتوانیم رکوردهای جدیدی را در حوزه رونق سرمایه گذاری صنعتی در گلستان ثبت کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: مهم ترین پشتیبانی مورد نیاز بخش تولید، تامین مالی، فراهم کردن مواد اولیه مورد نیاز و حمایت از تولید داخلی است.

گلستان بیش از هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در بخش صنعت و صنایع تبدیلی کشاورزی دارد که ۹۷ درصد آن را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد.

اقتصاد اصلی ساکنان استان یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفری گلستان بر پایه کشاورزی استوار است.