لزوم جهش جهادگونه تولیدی در کشور

تولید کنندگان ما نیازمند حمایت بیشتری هستند دولت و مسولین باید شبکه ای از تولید کنندگان راه اندازی کنند تا هریک از آنها یکدیگر را در این شبکه پوشش دهند و در راستای یکدیگر فعالیت کنند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​گلستان ما؛ باتوجه به مشکلات اقتصادی  بوجود آمده در سالهای اخیر، باوجود تاکیدات بسیار زیاد مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت دادن بر بخش تولید که زیر بنای پیشرفت اقتصادی کشور و خودکفایی و بی نیازی از بیگانگان را در پی دارد بازهم شاهد بی توجهی مسولین به این مساله بودیم.

علاوه بر مشکلات اقتصادی، درسال اخیر شاهد فشار های زیادی از جانب دشمنان بودیم که به فرموده ایشان ملت ایران در مقابله با آنها توانایی خوبی بروز دادند و باوجود محدودیت ها و تحریم ها، مجاهدانه در مسیر حل مشکلات قدم برداشتند و تسلیم نشدند.

فعالیت ضد انقلاب در  خارج از کشور واستفاده آنها از  ظرفیت فضای مجازی که در اختیار افکار مسموم داخلی و با حمایت دشمنان خارجی بود سعی داشتند با رویکرد مشکلات معیشتی مردم، افکار مردم را به سمت براندازی نظام  جمهوری اسلامی ایران سوق دهند که البته مثل همیشه با ارشادهای رهبر انقلاب و مسولین دلسوز و انفلابی  ناکام ماندند.

دشمنان ایران و در رأس آنها آمریکا درصدد به زانو درآوردن ملت ایران بودند، البته ما می‌دانستیم که ملت می‌ایستد و آنها شکست می‌خوردند.

امروز به اعتراف خود دشمنان ایران  فشار حداکثری برعلیه ایران محکوم به شکست است .

در واقع اینکه رهبر انقلاب تولید را در راس مطالبات خود از مسولین و مردم قرار میدهند اهمیت این موضوع را چندین برابر میکند تا مردم و مسولین «خیز جهادی» در این زمینه بردارند.

البته این نکته حائز اهمیت است که هرگونه پیشرفت تولیدی که در تحول اقتصاد کشور موثر است و کشور را به خودکفایی نزدیک میکند اثرآن در زندگی مردم و توان خرید مردم باید مشهود باشد.

در حال حاضر که معیشت ملت شریف ایران به مشکل برخورده است و دشمن از این ناحیه قصد ضربه زدن به نظام را دارد آیا وقت آن نرسیده که مسولین که بقول خودشان وضعیت مطلوبی ایجاد کرده اند سبد معیشتی مردم را وسعت دهند و قدرت خرید مردم را افزایش دهند؟

مسولین باید بدانند نیازمند جهش جهادگونه تولیدی هستیم که میزان رضایت مندی مردم از پیشرفت اقتصادی را بالا ببرد نه پیشرفت صرفی که قشر خاصی بهره مالی ببرند.

تولید کنندگان ما نیازمند حمایت بیشتری هستند دولت و مسولین باید شبکه ای از تولید کنندگان راه اندازی کنند تا هریک از آنها یکدیگر را در این شبکه پوشش دهند و در راستای یکدیگر فعالیت کنند نه اینکه بر مبنای سیاستهای غلط حزبی عده ای حمایت و عده ای تولید کنندگان کوچکتر بخاطر دیده نشدن و موانعی چون تولید کنندگان پرقدرت تر که حامی سیاسی دارند به مرز وررشکستگی برسند.

دولت و مسولین در قالب همین شبکه تولید کنندگان علت و موانع افت تولیدی یک کارخانه و وحتی یک کارگاه کوچک را بررسی کند و به رفع موانع بپردازد تا اینکه بی تفاوت نسبت به جمع شدن کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کوچکتر به حمایت قشر دیگر بپردازند، در واقع مسولین باید بدانند استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای رشد اقتصادی کشور لازم است و هرکدام ازاین ظرفیتها میتوانند تبدیل به بازوی قدرتمندی برای تحول اقتصادی کشور شوند. اما متاسفانه بازی های سیاسی رقابت های حزبی ناسالم منجر به تعطیلی تولیدی های مهمی در کشور شده است.

 مدیرانی که برای این امر مهم انتخاب میشوند باید در درجه اول روحیه انقلابی و جهادی داشته باشند و در درجه بعدی رویکرد کاری خود را متوجه ضعیف ترین قشر جامعه قرار دهد تا بتواند با حمایت این قشر به اشتغال زایی کمک کنندومراکز تولیدی  را از نظر منابع  انسانی مورنیاز مورد حمایت قرار دهند.

از ملت شریف ایران انتظار میرود مطالبات خود را باحضور آگاهانه در انتخابات با استفاده از این تریبون مردمی به گوش مسولین برسانند، نماینده مردمی باید خود آگاه به مشکلات مردم باشد و رویکرد خود را انتقال و پیگیری حل این مشکلات قرار دهد و برای این امر مهم توجه خود را به مطالبات مقام معظم رهبری از مسولین قرار دهد و هدف خود را ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی با پیشنهاد دادن طرح های اقتصادی و تشکیل اتاق فکر از فعالان و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک اقتصادی حوزه فعالیت خود قرار دهد.

یادداشت: معصومه عبداللهی