تنها ۲ مرکز اتیسم درگلستان وجود دارد

مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به روز جهانی اتیسم به معرفی این اختلال و مراکز آن در گلستان پرداخت.

به گزارش ساجد خبر، دکتر سید مهدی حسینی مدیرکل بهزیستی گلستان گفت : اتیسم نوعی اختلال عصبی رشدی است که برخی از والدین با نداشتن آگاهی از زمان طلائی رشدکودک و کاهش آلام آن را ازدست می دهند .
وی افزود:دراستان گلستان ۱۵۴ نفر دارای این اختلال شناسایی و تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که نیازمند همراهی بیشتر والدین برای شناسایی افراد بیشتر درگیر با آن می باشیم .
دکتر حسینی ادامه داد: والدین گرامی با مراجعه به سامانه autism.behzisti.net می توانند بصورت محرمانه و غیرحضوری با پاسخ به ۱۰پرسشنامه از اختلالات فرزندان خود آگاه شده و در صورت نیاز به راهنمائی ها و مشاوره های بیشتر به کارشناسان مربوطه ارجاع داده شوند .
وی اظهار داشت : علائم بارز اوتیسم از ۱.۵سالگی شروع وتا ۳سالگی بروز داده می شود و اصلی ترین آنها عدم برقراری ارتباط چشمی ، تاخیر در صحبت کردن، عدم برقراری ارتباط اجتماعی و گریز از جمع و انجام کارهای تکرای می باشد .
مدیرکل بهزیستی استان درپایان با اشاره به وجود ۲مرکز در گلستان گفت : مراکز فوق در شرق استان و شهرستان گنبد کاووس با ظرفیت ۳۰نفر ومرکز یارا در گرگان با ظرفیت ۵۰نفر به غربالگری و آموزش و توانبخشی ویژه کودکان اوتیسم می پردازند.
لازم به ذکر است روز جهانی اوتیسم ۲ آوریل بوده که امسال با روز طبیعت تقارن داشته و شعار آن نیز فراگیری در محیط کار ، چالش ها و فرصت ها در جهانی پسا همه گیر می باشد.