اوقات شرعی گرگان

امروز شنبه ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، ۲۰ شعبان سال ۱۴۴۲ هجری قمری و ۳ آوریل سال ۲۰۲۱ میلادی است.