رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان خبر داد:

قیمت مرغ در قطب تولیدش به ۲۴۹۰۰ تومان رسید

مختار مهاجر گفت : قیمت مرغ در استان گلستان به 24900 تومان افزایش یافت.

به گزارش ساجد خبر، مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان شامگاه گذشته در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی، که در راستای تصمیم اخیر قرارگاه ملی ساماندهی گوشت مرغ برگزار شد گفت: برنامه ریزی برای تامین مرغ استان براساس قیمت جدید، تامین و ارسال گوشت مرغ به استان تهران سریعا انجام گیرد .

مهاجر افزود: همچنین قرارگاه ساماندهی گوشت مرغ تشکیل می شود.

او گفت:بر اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ کشور قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت.

نظارت مستمر و دقیق بر تولید و توزیع مرغ برای تنظیم بازار از سوی دستگاه‌های ذیربط از مصوبه‌های دیگر این جلسه بود.