برقراری نخستین پرواز گرگان- اکتا‌ئو

معاون استاندار گلستان گفت:نخستین پرواز در مسیر گرگان به اکتائو در کشور قزاقستان انجام شد.

معاون استاندار گلستان گفت:نخستین پرواز در مسیر گرگان به اکتائو در کشور قزاقستان انجام شد.

به گزارش ساجد خبر، ابراهیم کریمی در حاشیه نخستین پرواز گرگان به اکتا‌ئو قزاقستان گفت: این پرواز در حال حاضر ماهی یک بار انجام خواهد شد اما در صورت استقبال به هر دو هفته یکبار و حتی هفته ای یکبار هم قابل افزایش است.

وی افزود: این پرواز با هدف توریستی – تجاری برقرار شده و قرار است در پرواز دوم یک هیئت تجاری از گرگان عازم اکتا‌ئو شود.

کریمی ادامه داد: تلاش می کنیم برای برقراری سفرهای توریستی ویزای توریستی تسهیل شود.

وی افزود: در حال رایزنی با کشورهای مختلف هستیم تا در صورت استقبال از این پرواز، پرواز به دیگر کشورهای همسایه از گرگان انجام شود.