ممنوع بودن ورود به تفرجگاه های گلستان

حضور در تفرجگاه های گلستان در روز سیزدهم فروردین با خودرو یا به صورت پیاده ممنوع است

به گزارش ساجد خبر، به نقل از صدا وسیما،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان می گویدحضور در تفرجگاه های گلستان در روز سیزدهم فروردین با خودرو یا به صورت پیاده ممنوع است

خانم جعفری افزودستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در گلستان برای صیانت از سلامت مردم این تصمیم را گرفته است

وی از همه مردم خواست برای حفظ جان خود و اطرافیان حتی روز دوازدهم فروردین هم در تفرجگاه ها حاضر نشوند

دانلود