سیزده فروردین، ورود به تفرجگاه های گلستان ممنوع است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت:حضور در تفرجگاه های گلستان در روز سیزدهم فروردین با خودرو یا به صورت پیاده ممنوع است.

به گزارش ساجد خبر، جعفری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت:حضور در تفرجگاه‌های گلستان در روز سیزدهم فروردین با خودرو یا به صورت پیاده ممنوع است.

جعفری افزود :ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در گلستان برای صیانت از سلامت مردم این تصمیم را گرفته است.

او از همه مردم خواست :برای حفظ جان خود و اطرافیان حتی روز دوازدهم فروردین هم در تفرجگاه‌ها حاضر نشوند.