۹۲ مورد بازدید از کارگزاری ها ی این شرکت در ۱۴ شهرستان در گلستان

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید  هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، در  سال گذشته ۹۲ مورد بازدید از کارگزاری ها ی این  شرکت  در ۱۴ شهرستان به انجام رسیده است .  هزار جریبی افزود در این بازدیدها مسائل مربوط  به  نحوه انبارداری، نحوه نمونه برداری از کودهای ارسالی، […]

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید  هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، در  سال گذشته ۹۲ مورد بازدید از کارگزاری ها ی این  شرکت  در ۱۴ شهرستان به انجام رسیده است .

 هزار جریبی افزود در این بازدیدها مسائل مربوط  به  نحوه انبارداری، نحوه نمونه برداری از کودهای ارسالی، صفافی و پارت چینی کودها، نظافت انبار،  روند توزیع در سامانه  یارگر و قیمت کودها و محل نصب آنها بازبینی گردید و توصیه ها و تذکرات لازم به کارگزاران داده شد.

وی خاطر نشان کرد کارشناسان پایش این شرکت  پس از بررسی مدارک موجود در کارگزاری با کشاورز برای راستی آزمایی تماس می گیرند.

 در ادامه  جباره  اصل  رئیس  اداره  بازرگانی  شرکت  افزود: بازدید دوره ای از کارگزاری ها  موجب عملکرد بهتر، رفع اشکالات و نواقص احتمالی آنان دانست که در نهایت رضایت کشاورزان را به دنبال داشت.

 وی اضافه کرد:این شرکت  با رصد و پایش دقیق از زمان بارگیری کودهای شیمیایی از مبادی تا تخلیه در انبار کارگزار و تا زمانی که به دست کشاورزان عزیز برسد، از ورود کودهای بی کیفیت و تقلبی به چرخه کشاورزی کشور جلوگیری کرده  تا کشاورزان نیز با آسودگی خاطر، نهاده ها را با برند معتبر این شرکت مورد استفاده قرار دهند.