کشف محموله چوب در علی آباد کتول

اکیپ منابع طبیعی و آبخیزداری علی آباد کتول موفق به کشف محموله ۳۰ استر مقطوعات چوبی شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​گلستان ما، اکیپ منابع طبیعی و آبخیزداری علی آباد کتول موفق به کشف و ضبط و توقیف یک دستگاه کامیون حاوی مقطوعات چوبی از گونه گز شد.

برابر بررسی اولیه به عمل آمده، میزان حدود ۳۰ استر مقطوعات چوبی کشف و با هماهنگی قاضی کشیک خودرو در کلانتری مزرعه کتول توقیف شد.