راهکارهای کاهش خسارت سرما و خشکسالی به مزارع گندم و کلزا

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان به کشاورزان توصیه کرد: در اولین فرصت پس از بارندگی مزارع گندم و کلزا را کودپاشی کنند.

به گزارش ساجد خبر، محمدرضا عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان،گفت: به علت تنش‌های خشکی و سرما در ماه‌های اخیر، گندم و کلزا با تاخیر در رشد مواجه شده اند و برای کاهش خسارت به مزارع، تغذیه گیاهی ضروری است.

محمدرضا عباسی به کشاورزان توصیه کرد: پس از بارندگی‌های پیش رو، با مشورت کارشناسان مزارع کودپاشی و محلول پاشی با کود‌های سرک انجام دهند و این روند را هر ده روز یک بار ادامه دهند.

عباسی ادامه داد: کشاورزان همه مناطق استان به جز بندرگز و کردکوی برای سم پاشی با قارچ کش‌ها در مزارع گندم عجله نکنند، اما کشاورزان بندرگزی و کردکویی از مزارع سرکشی و در صورت مشاهده آفت با مشورت کارشناسان یک نوبت از قاچ کش استفاده کنند.

او گفت: برای پیشگیری از بیماری اسکلتی در مزارع آبی کلزا هم با مشورت کارشناسان یک نوبت سم پاشی ضرورییست