برپایی نمایشگاه صنایع دستی در ۱۴شهرستان گلستان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی را در 14شهرستان استان را در دستور کار قرار دادیم.

به گزارش ساجد خبر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، در برپایی نمایشگاه صنایع دستی محوطه اسکله بندرترکمن، گفت: در قالب برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفر و بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی را در ۱۴شهرستان استان را در دستور کار قرار دادیم.

تجری از برپایی ۲۶جشنواره نوروزی خبر داد و افزود: این جشنواره ها با هدف ترویج نشاط و شادابی در جامعه برگزار می شود.

وی همچنین از تشکیل ۱۸تیم نظارتی در سطح استان برای ارائه خدمات گردشگری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی خبرداد.