یک فعال اجتماعی مطرح کرد؛

مطالبه گری برای به حرکت در آوردن اقتصاد کشور/ انتخاب نیروی جوان انقلابی باروحیه جهادی

محوریت تولید با رویکرد مانع زدایی ها و پشتیبانی ها در راس مطالبات جوانان انقلابی ایرانی باشد،زیرا این جوانان هستند که با تحصیل علم و عمل در عرصه های مختلف میتوانند به عنوان موتور محرکه چرخه اقتصادی مملکت باشند که البته نیازمند حمایت هستند، اما حمایت بدون مطالبه محقق نمیشود و رفع موانع فقط با انتخابات درست و انتخاب افراد انقلابی قابل تحقق است.

به گزارش ساجدخبر، به نقل از گلستان ما؛ سخنان مقام معظم رهبری در نوروز ۱۴۰۰ که سکان دار این انقلاب محسوب میشوند، درواقع مطالبه گری است که قطار اقتصاد مملکت را به حرکت در می آورد.

با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید بر این مساله دارند که جوان تاثیر گذار و انقلابی با روحیه مطالبه گرانه وارد میدان شود و جوانان را بارها مایه امید به آینده کشور خواندند باید سعی شود از همین انتخابات پیش رو که شورای شهر است شروع کنیم و کدهایی که ایشان درصحبتهای متعددشان در محافل مختلف مطرح کردند را ملاک تشخیص قرار دهیم، چرا که نیازمند شتاب بیشتری در زمینه تحول اقتصادی کشور هستیم و این جز با انتخاب نیروی جوان انقلابی باروحیه جهادی محقق نمیشود.

درواقع باید محوریت تولید با رویکرد مانع زدایی ها و پشتیبانی ها در راس مطالبات جوانان انقلابی ایرانی باشد،زیرا این جوانان هستند که با تحصیل علم و عمل در عرصه های مختلف میتوانند به عنوان موتور محرکه چرخه اقتصادی مملکت باشند که البته نیازمند حمایت هستند، اما حمایت بدون مطالبه محقق نمیشود و رفع موانع فقط با انتخابات درست و انتخاب افراد انقلابی قابل تحقق است افراد جوانی که باز به فرموده رهبر عزیز، انقلابی بودند، انقلابی ماندند و انقلابی عمل کردند.

این افراد در تمامی مراحل زندگی فردی و اجتماعی خود قبل ازاینکه بخواهند وارد عرصه سیاست شوند تفکر انقلابی و روحیه مردمی داشتند و هدف آنها از پذیرفتن کاندیداتوری انتخابات عمل کردن به افکار برگرفته از رسالت انقلاب اسلامی ایران در تحقق آرمانهای انقلاب با استفاده از ظرفیت هاست.

بهتر است در تفکر خود با توجه به فشارهای اقتصادی که متوجه ملت است جهشی ایجاد کنیم و براساس سلیقه ها و برای اهداف احزاب سیاسی بدون دانش سیاسی قدمی برنداریم.

در درجه اول انقلابی ها قبل از هر اقدامی و یا معرفی افراد، بهتر است در انتقال تفکر درست که بر گرفته از بیانات مقام معظم رهبری است در شناسایی ویژگی های افراد انقلابی عزم خود را جزم کنند.

مردم باید بدانند ورود افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند و در عرصه های اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و سیاسی کارنامه درخشانی ندارند مناسب نیستند. این عرصه، عرصه شروع کسب تجربه و دانش نیست بلکه عرصه عمل به دانسته هاست؛ در نتیجه باید برسبقه انقلابی تاکید داشت، آگاهی داد و اطلاع رسانی کرد و تاثیر و محدوده ارزشی آن را شفاف بیان کرد.

و در درجه بعدی قبل از شروع انتخابات فرهنگ سازی در جامعه جهت پذیرش این آگاهی نسبت به این نکته که سلیقه ای عمل کردن به نفع جامعه نیست و فقط به نفع فرد است از لوازم انتخابات سالم است . ذائقه اصلی،  ذائقه و سلیقه انقلاب است نه فرد یا افرادتا در نهایت فردی انتخاب شود که هدف بزرگ و ماموریت اصلی خود را دفاع از حق مردم براساس خط قرمز های انقلاب و اجرای مطالبات مقام معظم رهبری قرار دهد و در تمام مراحل زندگی خود حتی یک مورد از مسیر انقلاب خارج نشده.

تجربه نشان داده از توجه محض به شعارهای انتخاباتی بدون توجه به لیست کدهای عملکردی انقلابی فرد کاندیدا نتیجه مطلوبی بدست نیامده و یک فرد یک جایگاه مهم را بدون دارابودن کفایت اشغال کرده و گشایشی در امور مردم ایجاد نشده.

شاید بهتر باشد به یکی از ویژگی های کاندیدا که بسیارحائزاهمیت است اشاره کنیم و آن ویژگی دارا بودن تقوا و ایمان و روحیه عمل به فرامین الهی است اما کسی که کاندیدای نمایندگی مردم می شود حالا فرقی ندارد باچه عنوانی به‌طور مضاعف این مساله در مورد او اهمیت پبدا میکند .

از دیگر ویژگیهای یک کاندیدا هایم مردم، داشتن روحیه جهادی ومسئولیت پذیری است افرادی که این ویژگی هارا دارا هستند منتظر نمی مانند که مردم مطالبه کنند خود بر مبنای مسولیتی که دارند شروع به شناسایی موقعیت ها، موانع و مشکلات حوزه کاری خود میکنند و همیشه خود در صدر میدان عمل قرار دارند.

به اعتقاد بنده کار انقلابی کردن یعنی کار جهادی کردن و این اولین وظیفه‌ای است که بر دوش هر فرد انقلابی و به طریق اولی بر دوش یک نماینده انقلابی است.

و در نهایت ویژگی مهمی که باید در نظر داشت عبارت است از توانمندی در برقراری ارتباط موثر بامردم با رویکرد حل مشکلات و حمایت که از این مساله مهم نباید غفلت کرد، نماینده مردمی که در بین مردم و در صحنه حضور ندارد و خود در مواقع حساس وارد میدان نمیشود قابل اعتماد نیست.

یادداشت؛ معصومه عبداللهی