افزایش صددرصدی تعداد بیماران کرونایی بیمارستان کلاله

فرماندار کلاله گفت: تعداد بیماران کرونایی بیمارستان کلاله، نسبت به جمعه گذشته افزایش صددرصدی داشته است.

به گزارش ساجدخبر، به نقل از گلستان ما، محمد ابراهیمی تودرواری، فرماندار کلاله در گفتگو با خبرنگار ما، گفت: افزایش بستری “بیماران کرونایی” در بیمارستان شهرستان کلاله “نگران کننده” َشده است.

وی افزود: مردم ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی از رفت و آمدهای غیر ضرور و دید و بازدیدهای عیدانه خودداری کنند و در تجمعات حضور پیدا نکنند.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کلاله تصریح کرد: در صورت ادامه این روند مجبور به اعمال محدودیت در شهرستان خواهیم شد.

وی در پایان گفت: آمار بستری بیماران کرونایی در کلاله در مقایسه با روز جمعه گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.