۸۰۰میلیارد تومان درآمد مالیاتی استان گلستان محقق شد

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان گلستان گفت: در سال مالی ۱۳۹۹ بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استا گلستان محقق شد.

به گزارش ساجدخبر، داود طبرسا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در  گرگان  با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی استان گلستان، اظهار داشت: در سند درآمدی برای سال مالی ۱۳۹۹ که چند ماهی از آن باقیمانده ۶۴۴ میلیارد تومان درآمد  پیش‌بینی شده که تاکنون ۸۰۰ میلیارد درآمد مالیاتی کسب شده است که افزایش را نشان می‌دهد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گلستان با بیان اینکه وصول منابع ۷۶۵ میلیارد تومان در استان گلستان پیش بینی شده بود، تصریح کرد: تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان وصولی‌ها به حساب خزانه واریز شده است.

طبرسا تاکید کرد: در ابتدای سال مالی برای مصارف استان گلستان  ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و تملکی در نظر گرفته شده بود که از این میزان ۱۰۰۰میلیارد تومان به صورت  نقدی و اسناد خزانه اسلامی به استان اختصاص یافت.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گلستان با بیان اولویت‌های استان در سال ۹۹ افزود: علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی در استان، اولویت ما مطالبات بازنشستگان و ذخیره مرخصی آنها بود که با اعتبارات در نظر گرفته شده حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی به حسابشان واریز شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از بازنشستگان در بخش ذخیره مرخصی مطالباتی داشتند، گفت :پاداش پایان خدمت کارکنانی که تا سال ۱۳۹۸ و ماقبل طلبکار بودند و ذخیره مرخصی آنها هم پرداخت شد.