رتبه نخست اداره کل میراث فرهنگی گلستان در کشور

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از بین ۳۱ استان کشور، رتبه نخست را بدست آورد.

به گزارش ساجد خبر، استان گلستان در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی سال ۱۳۹۹ مدیران کل استان های وزارت میراث فرهنگی، رتبه اول را کسب کرد.

در جلسه شورای معاونین و مدیران کل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که با حضور مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونین این وزارت خانه و مدیران کل ۳۱ استان کشور به صوت ویدئوکنفرانس برگزار شد؛ محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشت: کسب رتبه در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی، مهمترین شاخص ارزیابی مدیران کل استانی است و برای وزارتخانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: مدیریت یعنی همه ابعاد مدیریتی، هم در حوزه های عمومی و هم در حوزه های اختصاصی مورد توجه قرار گیرد.