شناگر گلستانی در مسابقات تایم تریال کشور رکورد ملی را جا به جا کرد

یک بانوی شناگر گلستانی توانست رکورد ملی در رده سنی ۱۵-۱۷ را جابه جا کند.

در مسابقات تایم تریال بانوان که به صورت غیر متمرکز از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۴ اسفندماه در سه شهر اصفهان، تهران و خراسان رضوی برگزار شد، ۹ رکورد جدید به ثبت رسید.

آیناز شیخ عربی از تیم آوانا گلستان اولین شناگر گلستانی در تاریخ شنای بانوان استان می‌باشد که توانست رکورد ملی در رده سنی ۱۵-۱۷ را جابه جا کند.

این شناگر گرگانی در ماده ۵۰ متر پروانه با رکورد ۰۰:۳۰:۱۵، رکورد قبلی این ماده که متعلق به زهرا حسین زاده نمینی با زمان ۰۰:۳۰:۸۰ بود را ۶۵ صدم ثانیه بهبود بخشید.